top of page
הנס הרברט גרים.jpg

הנס הרברט גרים (1950-1896), נולד בחבל פוֹגְטְלנד שגרמניה. גרים היה איש חינוך ובתום מלחמת העולם ה-1 לימד בעיירה אלטנבורג ספרדית, צרפתית ואנגלית. ב-1928 ראה אור שלומפ, ספרו הראשון והיחיד, שיצא ללא זהות המחבר כדי לא למשוך את תשומת ליבם של מעסיקיו והשלטונות לדעותיו הפציפיסטיות. העובדה שלא קישרו בינו ובין הספר גוננה עליו ב-1933 כשהנאצים שרפו ספרים. על מנת למנוע כל חשד הצטרף גרים למפלגה הנאצית ובמהלך מלחמת העולם השנייה היה מתורגמן בצרפת. את כתב היד המקורי של שלומפ הוא טמן בקיר ביתו. בתום המלחמה שב לאזור הגרמני שהיה בשליטת ברית המועצות; שם נאסר עליו להמשיך לעבוד בהוראה, משום חברותו ופעילותו עבור המפלגה הנאצית, והוא החל לעבוד בתיאטרון ולאחר מכן במכרה חול. ב-1950 זומן גרים לפגישה עם השלטונות. גרים לא חשף את תוכן הפגישה אך יומיים לאחר מכן התאבד. זהותו כמחבר הספר שלומפ נותרה תעלומה עד 2013.

bottom of page