top of page

אודותינו

אפרסמון ספרים היא הוצאת ספרים עצמאית שהוקמה בשנת 2018 על-ידי יואב רייס, אשר עוסק בתחום המו״לות שנים רבות בתפקידי ניהול והפקה (ספרית מעריב, כנרת זמורה ביתן, מטר הוצאה לאור, עם עובד) ועל-ידי יוֹרי מירון, בעל תואר שני בבלשנות, מתרגם ורופא במקצועו. אפרסמון ספרים מציעה לקוראי העברית יצירות פרוזה מתורגמת שנכתבו בתקופה שבין סוף המאה התשע-עשרה ועד למחצית המאה-העשרים. יצירות הפותחות צוהר אל התהפוכות החברתיות והתמורות התרבותיות, בצל המשברים הפוליטיים שאפיינו את התקופה, ולאורם של ניצני השיח הפסיכולוגי של ״תום המאה״. תשומת ליבנו נתונה בין השאר לספרות העוסקת בשאלת הבחירה המינית בהיבטיה המגוונים, בטרם הפכה לשיח החברתי של העת החדשה. אנו בהוצאה בוחרים בקפידה ובאומץ טקסטים ספרותיים אשר התייחסותם לחופש הבחירה ולחירות הפרט רלוונטית לתקופתנו יותר מאי-פעם.

Aboutpic.jpeg
bottom of page