top of page
Picture6.png

יוקיו מישימה (1970-1925) מסופריה הבולטים של יפן לאחר מלחמת העולם השנייה. וידויה של מסכה נחשב לספרו הראשון למרות שקדמו לו יצירות שזכו לפרסום מצומצם. מישימה סיים לכתוב את ספרו בשנה שבה החל ללמוד באוניברסיטת טוקיו. לאחריו כתב עוד 23 ספרים (את האחרון סיים לכתוב ביום האחרון לחייו), כארבעים מחזות ומעל תשעים סיפורים קצרים, קבצי שירה ומאות מאמרים. מישימה הושפע מסופרים אירופיים שאת כתיבתם הכיר היטב. מישימה הכיר את המסורות העתיקות של יפן והטיף לשמירה על ערכיהן, והיה ידוע בחיבתו לאומנויות הלחימה המסורתיות. בגיל 45, כשהוא בשיא הצלחתו, שם מישימה קץ לחייו לפי כללי הטכס של הסמוראים אותם העריץ.

bottom of page