top of page
DH Lawrence.jpg

ד"ה לורנס (1930-1885) סופר, משורר, מחזאי, מסאי, מבקר ספרותי וצייר, מתבונן בגיבורי סיפוריו כמשקיף מהצד ומפליא לתאר, בעדינות, באומץ ובחושניות את התהפוכות שידעה מערכת המעמדות הבריטית בתקופת המודרנה והתיעוש. בכישרון כתיבה נדיר מביא לורנס לקוראים תיאור תקופתי מדויק, וגיבורי סיפוריו, השרויים במערבולות רגשיות, מתמודדים עם דחפים מיניים שלא ניתנים למימוש ונאלצים להשלים עם מציאות קשה כדי לשרוד, הם הד לשינויים שהתחוללו באירופה בתקופה של מלחמת העולם הראשונה ותוצאותיה הרות האסון

bottom of page