top of page
capek-karel.jpg

קארל צ'אפק (1890-1938)  - סופר ומחזאי, מגדולי הסופרים הצ'כים המודרניים. צ'אפק נולד באימפריה האוסטרו-הונגרית והחל לכתוב שירה וסיפורים קצרים בעודו תלמיד תיכון. בסיום לימודיו עבר לפראג ואחר-כך לברלין ולפאריס, שם למד פילוסופיה. ב-1917 חזר לפראג והחל לכתוב טורים בעיתונות היומית. טוריו, הגם שהתאפיינו בכתיבה קלילה ומשועשעת, עסקו גם בנושאים כמו פוליטיקה, אמירה חברתית, הנאציזם והגזענות, ועדיין לא נס ליחם. צ'אפק מת בפראג ב-1938 ולא ראה כיצד מחזותיו נאסרים לפרסום על-ידי הנאצים לאחר הפלישה לצ'כוסלובקיה. 

bottom of page